informacje o firmie
zakres usług
kontakt i dojazd
e-mail

REWIKS

Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta - mgr Halina Szeliga

 

Zakres usług oferowanych przez nasze biuro:

 • Badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych

 • Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

 • Usługi w zakresie audytu wewnętrznego, podmiotów, jednostek i nie tylko tj. jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych

 • Doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków

 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

 • Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów
  i rozchodów

 • Prowadzenie rozliczeń ZUS, przekazywanie dokumentów elektronicznie

 • Udzielania pomocy fachowej w zakresie korzystania z funduszy UE

 • Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości

 

Zapraszamy !

 

Copyright © Rewiks 2008

Projekt strony: IRN Multimedia Łódź